5.3.4.5 Títols de programes, plans i campanyes

S’escriuen amb majúscula inicial tots els elements de les denominacions de programes, plans i campanyes quan contenen el terme genèric (programa, pla, campanya).

el Pla Especial del Barri Vell de Girona

el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya

el Pla de Formació Esportiva 2010

la Campanya de Ciutats Europees Sostenibles

  • En canvi, els plurals aglutinadors o les designacions genèriques van amb minúscula, o bé entre cometes i només amb el primer mot amb majúscula inicial quan la denominació és concreta però el terme genèric no en forma part.

els plans locals de joventut

una campanya de prevenció d’incendis

el programa de patrimoni cultural i educació «Indika»

la campanya de la Diputació de Girona «Del mar als cims»

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088