5.3.4.4 Títols de projectes, informes, estudis i altres documents tècnics

Els títols d’informes, projectes (obres, instal·lacions...), estudis i altres documents tècnics s’escriuen amb minúscula quan simplement presenten una descripció del contingut.

S’ha fet la valoració pericial de les finques afectades per les obres del projecte de condicionament d’un tram de la carretera d’Alp a Prats.

Els serveis tècnics han iniciat la redacció del projecte d’enllumenat públic dels carrers del nucli urbà de Saus.

El Ple ha aprovat la memòria valorada de les obres de restauració del campanar de Puigcerdà.

S’ha elaborat un estudi de permeabilitat del corredor d’infraestructures de les comarques gironines.

Han presentat l’informe sobre les mesures correctores en el TGV en matèria de connectivitat.

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088