5.3.3.4 Activitats instituïdes oficialment o per la societat civil

S’escriuen amb majúscula inicial tots els elements de les designacions d’activitats instituïdes oficialment o amb una individualitat clara en la vida social (congressos, jornades d’estudi i simposis, trobades, col·loquis, fires, aplecs, exposicions, campionats, trofeus, festivals, certàmens literaris, artístics o esportius, etc.) tant si contenen un terme genèric (congrés, jornada, simposi, certamen, etc.) com si no, però sempre que se’ls pugui atribuir una data, un espai i un programa concrets.

el I Congrés Internacional d’Arxius i Drets Humans

la Fira Industrial, Agrícola i Comercial de Girona

els Jocs Olímpics de Londres

l’Exposició Universal de Xangai

Girona, Temps de Flors

el Pati Cultural

el Saló Nàutic Internacional de Barcelona

les III Jornades d’Esports

Exposicions Viatgeres de la Diputació de Girona

31è Campionat Esportiu de Sords de Catalunya

Festival de Músiques Religioses de Girona

VI Cicle de Concerts de Cobla

 

Quan aquestes activitats contenen una part variable que obeeix al títol específic de les jornades, trobades, exposicions, etc., aquesta part variable es tanca entre cometes i només va amb majúscula la inicial del primer element de la denominació.

I Jornades d’Esports: «Fonaments de planificació i gestió esportiva municipal»

II Jornada Tècnica «El patrimoni fotogràfic de les comarques gironines: gestió de les imatges en els ens locals»

  • En canvi, escrivim el nom de l’activitat amb minúscula si es tracta d’un plural aglutinador o d’una denominació simplement descriptiva; o bé entre cometes i només amb el primer mot amb majúscula inicial quan la designació és concreta però no té una continuïtat en el temps.

un congrés internacional d’arxius i drets humans

el congrés «El paisatgisme, element vertebrador de la identitat empordanesa»

la fira «Indústria, agricultura i comerç»

les fires de la comarca

les exposicions universals de Saragossa i Xangai

els salons nàutics de Barcelona i Palma

la jornada «Aigua a la carta»

unes jornades sobre aeroports regionals

el cicle de concerts «Nits musicals del Centenari»

les exposicions «Retrats de la memòria» i «Escenes» s’emmarquen en les Exposicions Viatgeres de la Diputació de Girona

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088