5.3.3.3 Fets històrics i conflictes bèl·lics

Els fets singulars de la història i els noms de certs conflictes bèl·lics se solen escriure amb majúscula.

la Segona República la Revolució Industrial
la Revolució Francesa la Setmana Tràgica
la Guerra Civil la Primavera de Praga
la Guerra del Francès la Primera Guerra Mundial
la Guerra de la Independència
el Compromís de Casp
el Maig Francès (o el Maig del 68) 
 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088