5.3.3.1 Divisions temporals, períodes històrics i moviments culturals

Les divisions temporals, en general, s’escriuen amb minúscula.

el proper divendres

el segle xxi

el mes de gener

la primavera i l’estiu

 

 

També van amb minúscula els períodes històrics, els moviments polítics, socials, religiosos, culturals i artístics, i les unitats geocronològiques (edats, èpoques, períodes i eres).

l’edat mitjana

el modernisme

la prehistòria

la doctrina catòlica

el noucentisme

el quaternari

el neolític

el surrealisme

l’edat de pedra

el juràssic

el marxisme

el barroc

l’era cristiana

l’anarquisme

el romànic

 

 

 

  • Però hi ha alguns noms de moviments propis de disciplines com ara la història, la història de la literatura o de l’art que constitueixen una època culturalment diferenciada, o que es conceptualitzen com una unitat singular, i que, per tradició, s’escriuen amb majúscula inicial.

la Renaixença

la Il·lustració

el Renaixement

l’Humanisme 

 

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088