5.3.2.1 Noms d’objectes, de productes, marques i noms relacionats amb la informàtica

S’escriuen amb majúscula inicial tots els elements:

  • del nom de productes i marques comercials.

la denominació d’origen Poma de Girona

una Hewlett Packard

els iogurts La Fageda

  • Però algunes marques s’han generalitzat tant que han perdut el valor de nom propi que tenien i s’utilitzen com a genèric. En aquest cas, s’han d’escriure amb minúscula. Alguns d’aquests casos ja estan recollits al diccionari, i d’altres estan en procés. Encara que en contextos orals o informals es facin servir denominacions d’aquesta mena, en textos formals com els de la Diputació convé tenir en compte que algunes d’aquestes denominacions poden estar protegides per drets de copyright, amb certes limitacions d’ús.

T’enviaré un excel amb la informació. [En un context informal]

Els ordinadors tenen instal·lats, entre altres programes, l’Excel i el Word. [En un context formal]

  • del nom propi de determinats vehicles de transport, com ara avions, vaixells, trens, satèl·lits... (que també es destaquen en cursiva, sempre que no es tracti de marques ni models).
el satèl·lit Meteosat el veler Nessun Dorma
el Fortuna l’Ictini, obra de Narcís Monturiol
el Trambaix una excursió en el Tren Groc
   
  • dels noms relacionats amb la informàtica: reculls equiparables a diccionaris, enciclopèdies o glossaris en general (que sovint també es destaquen en cursiva).
Lexipèdia e-Notícies
   
  • de programes, cercadors i altres aplicacions informàtiques.
OpenOffice Google
YouTube Mozilla Firefox
   
  • Però intranet, web, bloc.
  • de la xarxa de xarxes i les xarxes socials.

Internet                   Facebook                   Myspace                    Twitter

  • En certs contextos s’està generalitzant l’ús del mot Internet amb minúscula, assimilant-lo a altres mitjans de comunicació (telèfon, televisió…). De moment, però, el diccionari general de la llengua encara no recull aquesta denominació, i com que es tracta d’un nom propi d’una xarxa, es recomana d’escriure’l amb majúscula inicial. 
 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088