5.3.1.3 Tractaments civils, religiosos i de cortesia

La forma de tractament general del llenguatge administratiu català, aplicable a qualsevol persona de dins i de fora de l’Administració, és senyor/senyora. Aquesta fórmula va amb minúscula quan s’escriu la paraula sencera, però amb majúscula quan s’utilitza abreujadament.

la senyora M. Teresa Plana

la Sra. M. Teresa Plana

   

Altres formes de tractaments civils, de l’àmbit religiós, acadèmic, etc. (doctor, mossèn, professor...) segueixen el mateix criteri.

el doctor Ferran

el Dr. Ferran

la professora Soler 

la Prof. Soler

mossèn Ramon

Mn. Ramon

el general Sagué

el Gral. Sagué

 

El mot sant va amb minúscula quan és la forma de tractament, però va amb majúscula en els noms de lloc, d’edificis singulars, en les festivitats o quan forma part del nom de certes plantes.

una festa en honor a santa Clara

sant Josep i el nen Jesús

la Diada de Sant Jordi

la carretera de Sant Climent Sescebes

la Setmana Santa

el monestir de Sant Pere de Rodes

l’herba de Sant Joan 

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088