5.3.1.2 Càrrecs, títols acadèmics i nobiliaris, professions i oficis

Actualment, en català, a diferència d’altres llengües en què encara es tendeix a usar la majúscula, tots els càrrecs, sense distinció, s’escriuen amb minúscula. Aquesta solució té l’avantatge que qui redacta no s’ha de plantejar, cada vegada que ha d’escriure la denominació d’un càrrec, si aquest «mereix» o no la majúscula. A més, és una solució democràtica i igualitària. Per tant, escriurem amb minúscula tots els càrrecs, encara que designin la persona concreta que el té, com també els títols acadèmics i nobiliaris i els noms de professions i d’oficis.

el diputat de Medi Ambient, senyor Miquel Reig

la rectora de la UdG

la cap de secció de Cooperació Municipal

l’enginyer director que sotasigna

el president del Parlament

el xofer de la Presidència

la mestra del poble

L’única excepció a aquest criteri es dóna quan el càrrec va precedit per un tractament protocol·lari: en aquest cas, tant el tractament (sencer o abreujat) com el càrrec s’escriuen amb majúscula (vegeu 6.3, «Llista de càrrecs amb tractament protocol·lari»).

l’Il·lm. Sr. President de la Diputació de Girona

l’Excma. i Mgfca. Sra. Rectora de la UOC

el Molt Honorable Senyor President de la Generalitat

  • Ara bé, el càrrec s’escriu amb minúscula si no forma part del tractament protocol·lari.

l’Il·lustríssim Senyor [...], president de la Diputació de Girona

l’Excma. i Mgfca. Sra. [...], rectora de la UOC

el Molt Honorable Senyor [...], president de la Generalitat 

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088