5.3.1.1 Noms i cognoms de persones, sobrenoms, pseudònims, noms de divinitats i de personatges històrics

S’escriuen amb majúscula els noms i cognoms de persones, els noms de divinitats, de personatges històrics i de dinasties, els hipocorístics (formes abreujades) de persones, els sobrenoms (noms afegits), pseudònims, àlies, etcètera.

Lídia Felip i Batlle Afrodita
Alexandre el Gran els Àustries
Joan de cal Coix Jaume Melianta, àlies el Fadrí de Sau
Jesucrist Ció
   

En cas que els cognoms portin preposicions i articles, la inicial de l’element que va en primer lloc (habitualment la preposició de) s’escriu amb minúscula si va després del nom de pila i amb majúscula quan s’omet el nom.

Eugeni d’Ors però D’Ors
Leonardo da Vinci però Da Vinci
 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088