(Cerca avançada )

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis.

Descarregar

La citació

Compartir

   
 • LA CITACIÓ  Quina estructura té?

   

   

  Comparegueu o compareixeu?

  1 Comparegueu

  Les dues formes verbals són correctes, però s’utilitzen en moments diferents: compareixeu és la segona persona del plural del present d’indicatiu, mentre que comparegueu ho és del subjuntiu.

  Per saber quina forma cal emprar, podem construir la frase substituint el verb comparèixer pel verb venir; si la frase ens demana el present d’indicatiu (veniu), vol dir que l’oració amb el verb comparèixer també ens el demanarà: 

  • Si no veniu en el termini establert, es considerarà que desistiu de participar en el concurs.
  • Si no compareixeu en el termini establert, es considerarà que desistiu de participar en el concurs.

  En canvi, si a la frase amb el verb venir ens apareix el present de subjuntiu (vingueu), en l’oració amb el verb comparèixer també ens hi apareixerà: 

  • D’acord amb el plec de condicions, us cito perquè vingueu.
  • D’acord amb el plec de condicions, us cito perquè comparegueu.

   

  Esmenar o subsanar?

  2 Esmenar

  El verb esmenar es refereix a l’acció de rectificar algun aspecte de la documentació presentada; és a dir, és un sinònim de corregir. Pel que fa al verb subsanar, és l’equivalent castellà del verb esmenar, i, per tant, és incorrecte en català.

   

  Mesa o taula?

  3 Mesa

  El significat de mesa, que estrictament designa un grup de persones que dirigeixen una assemblea o una corporació, s’ha estès per designar un òrgan o un grup de persones reunides amb una mateixa finalitat i amb poder de decisió. En canvi, el mot taula l’emprem per referir-nos a un conjunt de persones que es reuneixen per fer un debat, sense que hi hagi entre elles cap estructura jeràrquica.

  Així, parlem de Mesa de Contractació, Mesa del Senat, Mesa del Parlament de Catalunya..., però de taula rodona, taula de redacció...

   

  Citació a termini o a dia cert?

  4 Abans de 10 dies

  Quan l’Administració fixa un dia i una hora determinats per comparèixer, la citació és a dia cert (en castellà, citación a comparecencia), mentre que quan estableix un període (un termini i una franja horària) perquè la persona interessada s’hi presenti, la citació és a termini (en castellà, emplazamiento).

   

  Com hem descriure les hores?

  5 De 8.30 h a 14.00 h

  Les expressions horàries s’escriuen amb l’hora i els minuts separats per un punt (i no pas per una coma, dos punts o una coma volada), seguits d’un espai i del símbol internacional d’hora, que és una hac minúscula sense punt:

  • 17,00 h       17:00 h       17’00 h       17.00 h.
  • 17.00 h

   

  Quan es tracta d’hores amb un sol dígit, no hi hem de fer constar un zero.

  • 09.30 h
  • 9.30 h

   

  D’altra banda, per expressar els termes d’un període, podem emprar les preposicions de [...] a [...] o des de [...] fins a [...]. Convé, però, no barrejar aquestes combinacions:

  • Horari d’atenció al públic: de 8.30 h fins a 14.30 h
  • Horari d’atenció al públic: de 8.30 h a 14.30 h

   

  • Horari d’atenció al públic: des de les 8.30 h a les14.30 h
  • Horari d’atenció al públic: des de les 8.30 h fins a les 14.30 h

   

  Les sigles porten punts?

  6 DNI

  Les lletres de què es compon una sigla no s’han de separar amb un punt o amb un espai en blanc.

  {#emotions_dlg.cross} S.A. {#emotions_dlg.cross} N.I.F.
  {#emotions_dlg.cross} S A {#emotions_dlg.cross} N I F
  {#emotions_dlg.tick} SA {#emotions_dlg.tick} NIF

   

  Terme, termini o plaç?

  7 Termini

  En llenguatge administratiu i jurídic, termini designa el període assenyalat per a l’acabament d’un contracte, per al compliment d’una obligació o per a la presentació d’una demanda, un recurs, etc. En canvi, terme és el moment final, o més rarament inicial, d’un espai de temps prefixat, d’un termini.

  Pel que fa a la forma plaç, és incorrecta.

  • El plaç d’execució de les obres és de cinc mesos.
  • El termini d’execució de les obres és de cinc mesos.

   

  • Tenint en compte que avui és dia 8 de setembre i que el termini de presentació de pliques és de 15 dies naturals, el terme s’escau el 22 de setembre.

    

 • EL COMPLEMENT DIRECTE NO VOL PREPOSICIÓ  El complement directe (CD) concreta el significat del verb. Hi ha un seguit de verbs, anomenats transitius, que necessiten un CD per tenir un sentit complet. Fixeu-vos, per exemple, en el verb citar; no té sentit dir només Cito, sinó que cal que especifiquem la persona que citem, de manera que direm:

  Cito la Mercè perquè comparegui en aquesta corporació el dia 20 de juny.

  Així doncs, en aquesta frase la Mercè és el CD del verb citar.

  En català, no hem de precedir els CD de la preposició a (tret d’alguns casos molt concrets).

  • Cito a la Mercè perquè comparegui en aquesta corporació el dia 20 de juny.
  • Cito la Mercè perquè comparegui en aquesta corporació el dia 20 de juny.

   

  • Jo, Martí Ros, amb el NIF 25635897 F, autoritzo a Joana Susqueda, amb el NIF 10145875 L, perquè actuï en nom meu davant del Servei de Gestió Tributària d’aquest Ajuntament.
  • Jo, Martí Ros, amb el NIF 25635897 F, autoritzo Joana Susqueda, amb el NIF 10145875 L, perquè actuï en nom meu davant del Servei de Gestió Tributària d’aquest Ajuntament.

   

  També són transitius els verbs instar, condemnar, abonar, nomenar, imposar (en el sentit de ‘fer complir per obligació’), etcètera.

   

 • PRESENTAR-SE O PERSONAR-SE?  El verb personar-se té el significat restringit de ‘comparèixer en un judici per constituir-s’hi com a part’. Per això, en una citació hem de fer servir altres verbs, com ara presentar-se o comparèixer.

  • Si no us personeu al servei de Contractació en el termini establert, es considerarà que desistiu de la petició.
  • Si no us presenteu al servei de Contractació en el termini establert, es considerarà que desistiu de la petició.

   

   

   

  Si voleu ampliar la informació que conté aquest butlletí, consulteu el Llibre d’estil de la Diputació de Girona (Div. aut. Llibre d’estil de la Diputació de Girona. Vic: Eumo Editorial, 2011).

  Des de l’Oficina de Serveis Lingüístics us animem a proposar-nos temes que us interessaria que tractéssim, siguin de normativa (pronoms febles, relatius, etc.), de qüestions convencionals, de terminologia administrativa o de qualsevol altre àmbit d’interès per a la Diputació. Podeu fer-ho a l’adreça osl@ddgi.cat.

   

Generant PDF...
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088