5 LES MAJÚSCULES I LES MINÚSCULES

El fet d’escriure la inicial d’un mot amb majúscula pot tenir dues funcions: a) una funció demarcativa, determinada per la posició que ocupa la paraula en el text, o b) una funció distintiva, per identificar els termes i les expressions als quals atribuïm la categoria de nom propi.

En general, l’ús de la majúscula en la funció demarcativa no presenta gaires vacil·lacions. En canvi, els usos en la funció distintiva no estan fixats per la normativa, sinó que estan regits per un conjunt de tradicions i costums molt sovint amb límits imprecisos, motiu pel qual s’hi solen plantejar dubtes o solucions contradictòries. Per tant, no es pot parlar, en rigor, d’usos correctes o incorrectes, sinó que ens hem de referir a criteris més o menys lògics, o almenys coherents dins d’un mateix text.

D’acord amb la tendència actual, es recomana no abusar de l’ús de la majúscula en els textos de la Diputació. Per tal de regular-ne l’ús a la corporació i assolir una coherència en la documentació que s’hi genera, a continuació es donen unes orientacions pràctiques, en primer lloc referides a la funció demarcativa de la majúscula, i en segon lloc, a la funció distintiva, segons si es tracta de noms de persones, llocs, títols d’obres, publicacions i documents, institucions, entitats i activitats, etcètera.

Convé tenir present que les orientacions que es donen més avall sobre l’ús de la majúscula per distingir els noms propis dels que no ho són, en alguns casos són susceptibles de valoracions o d’interpretacions diverses. Però no hem d’oblidar que es tracta de convencions, i que una convenció és, segons el diccionari acadèmic, «costum, opinió, regla, etc., que és fruit d’un acord exprés o tàcit entre les persones». No ens movem en el terreny de la normativa i, per tant, hem d’assumir que un marge de vacil·lació és possible.

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088