Tots · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Notifiquem l’interessat?

El verb notificar, ‘donar coneixement o notícia (d’alguna cosa), fer-la saber, especialment d’una manera oficial’, ha de seguir l’estructura notificar + a algúalguna cosa, i no pas *notificar + algú + de/sobre alguna cosa.

  • S’ha de notificar la persona interessada de la resolució del Ple.
  • S’ha de notificar la resolució del Ple a la persona interessada.
96
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088