Tots · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Què vol dir informar?

El verb informar, ‘posar algú al corrent d’alguna cosa’, ha de seguir l’estructura informar algú de/sobre alguna cosa. Per tant, el complement directe ha de ser una persona (sense la preposició a: *a algú), no pas una cosa, i la cosa sobre la qual s’informa ha d'anar precedida de la preposició de o sobre.

  • L’enginyer director ha informat favorablement el projecte.
  • L’enginyer director ha informat favorablement sobre el projecte.

 

  • El president de la Comissió ha informat als assistents de l’estat de la qüestió.
  • El president de la Comissió ha informat els assistents de l’estat de la qüestió.
88
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088