Tots · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Amb data o en data?

En les referències a un document, l’expressió amb data indica la data inscrita en el document (Avui hem rebut el vostre ofici amb data 6 de novembre); en canvi, en data fa referència al dia en què es presenta o es rep el document (En data 26 de novembre vam rebre el vostre ofici amb data 22 del mateix mes).

66
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088