EMPRENEDORIA: Estructura de costos i fixació de preus (3/10/24)

MUNICIPI DESCONEGUT

Data d’inici 03/10/2024
Data de finalització 03/10/2024
Horari null

Descripció

OBJECTIUS DEL CURS:

L’objectiu d’aquesta sessió és presentar de manera pràctica, fàcil i entenedora per a tothom, els mecanismes per a l’elaboració de la previsió financera en una petita empresa o negoci.

PROGRAMA:
 • Com elaborar una previsió financera
  1. Dades històriques (Quantitat, preu i temporalitat)
  2. Segmentació dels productes
  3. Característiques del mercat (Tamany, tendències, etc.)
  4. Tipus de clients (Què compren, on compren, perquè compren, etc.)
  5. Anàlisi de l’entorn i de la competència (Actual i futura)
  6. Canals de distribució (Venda directa, e-commerce, minoristes, etc.)
  7. Preus de venda segons la gama de productes i el mercat
  8. Objectius a assolir (SMART = Específics, Mesurables, Acordats, Realistes, acotats en el Temps)

  Com interpretar les dades econòmiques:

  1. Compliment del pressupost de vendes.
  2. Perquè el percentatge del marge brut de vendes és diferent de pressupostat?
  3. Variació dels costos salarials.
  4. Motius de les diferències en els costos fixes.
  5. El punt d’equilibri
  6. És satisfactori el resultat d’explotació?
  7. El cash-flow (Resultat + amortitzacions) permet tornar les quotes del préstec?

  L’ABC de l’anàlisi financera:

  1. Elaboració puntual de la informació comptable del negoci.
  2. Anàlisi dels principals indicadors financers, així com les tendències dels mateixos.
  3. Ús de la informació comptable i financera com una eina imprescindible per a la presa de decisions empresarials.

  Objectius:

 • Donar a conèixer les dades econòmiques bàsiques per tal de poder fer una interpretació de les finances de l’empresa
 • Poder realitzar una previsió financera amb fonaments.

Consulta el programa complet de Formació per a Emprenedors 2024.

Comparteix

Organitza

Fundació d'Estudis Superiors d'Olot

Format Presencial
Persones destinatàries Treballadores, Aturades, Empresàries, Emprenedores
Certificat d’assistència No
Pràctiques a l’empresa