Curs Municipi Inici Persones destinatàries
Atenció al client en restauració Lloret de Mar 22/04/2024 Treballadores, Aturades, Empresàries, Emprenedores
Atenció al client en restauració Ullà 22/04/2024 Treballadores, Aturades, Empresàries, Emprenedores
Servies Assistencials a Víctimes de Violencies de Gènere Curs en línia 22/04/2024 Treballadores, Aturades, Empresàries, Emprenedores
Formació de Whatsapp i Telegram Vilablareix 22/04/2024 Treballadores, Aturades, Empresàries, Emprenedores
Curs PICE Transport i Logística Girona Girona 22/04/2024 Treballadores, Aturades, Empresàries, Emprenedores
Operació de carretons Norma UNE 58451 Palamós 22/04/2024 Treballadores, Aturades, Empresàries, Emprenedores