Comerç a casa

Comerç de Vidreres
Paraules de Troia

Paraules de Troia

Serveis professionals, Cultura i educació
C. Sils, 1, 2n 1a
649 024 152
649 024 152

Assessorament lingüístic

Assessorament lingüístic

Assessorament lingüístic

Anàlisi de textos i adequació lingüística segons el gènere i registre emprats.
Paraules de Troia (Vidreres)

Correcció

Correcció de textos escrits i orals en català

Correcció de textos escrits i orals en català

Revisió lingüística, ortotipogràfica i estilística de qualsevol tipologia de text escrit (assaig, article, tesi doctoral, llibre…) i en qualsevol registre (formal, informal, tècnic o literari).
Paraules de Troia (Vidreres)

Edició

Edició de textos

Edició de textos

Realització i coordinació de projectes editorials. Suport i acompanyament en la redacció de textos.
Paraules de Troia (Vidreres)

Redacció

Redacció i creació de contingut

Redacció i creació de contingut

Redacció i creació de contingut per a associacions, empreses, pàgines web, xarxes socials o mitjans de comunicació.
Paraules de Troia (Vidreres)

Ressenya

Ressenyes literàries

Ressenyes literàries

Ressenyes literàries per a mitjans de comunicació o plataformes de difusió cultural.
Paraules de Troia (Vidreres)

Traducció

Traducció

Traducció

Traducció de textos breus del castellà al català.
Paraules de Troia (Vidreres)

Transcripció

Transcripció de textos orals en català o castellà

Transcripció de textos orals en català o castellà

Reproducció escrita de qualsevol tipus de text oral (discursos, mítings, films, documentals, xerrades…).
Paraules de Troia (Vidreres)

Producte afegit