ARXIU GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Fes la teva cerca

Utilitza l'eina de recerca per trobar el document que busques

EL SERVEI D’ARXIUS I GESTIÓ DE DOCUMENTS

El Servei d’Arxius i Gestió de Documents de la Diputació de Girona té assignades les competències legals establertes en matèria d’arxius i gestió documental que li corresponen a la Diputació com a corporació pública de caràcter territorial que gestiona els interessos econòmics i administratius de les comarques gironines.

Els seus objectius generals són:

 • Facilitar l’accés a la informació dels documents de la Diputació.
 • Organitzar, conservar i fer accessible la documentació que custodia.
 • Vetllar per la conservació i difusió del seu propi patrimoni documental i col·laborar amb altres administracions i/o particulars en la preservació i conservació del patrimoni documental de les comarques gironines.
 • Assistir i cooperar amb els ajuntaments en matèria d’organització d’arxius i implantació de sistemes de gestió de documents.

objectiu01 Gestió Documental

La seva finalitat principal és l’organització, gestió i control dels documents, des del moment en què són rebuts o generats per la Diputació fins que són arxivats definitivament, per tal de fer-los accessibles als ciutadans i a l’administració. Assessora i forma el personal de les unitats administratives en l’organització dels arxius de gestió.

objectiu02 Arxiu General

Gestiona, tracta i custodia la documentació generada o rebuda per la Diputació de Girona al llarg de la seva història fins a l’actualitat i la posa a disposició del públic. Abasta el període cronològic comprès entre els s. XI i XXI i ocupa més de 3 quilòmetres lineals de prestatgeria.

objectiu03 Assistència i cooperació tècnica als ajuntaments en matèria d’arxius i gestió de documents i informació

Coopera i assisteix tècnicament als ajuntaments en l’organització dels arxius de gestió i administratius dels municipis de menys de 10.000 habitants i els ofereix eines i directrius per a la definició, establiment i manteniment del Sistema de Gestió Documental. Una aplicació en l’àmbit de la gestió de documents i de la informació és el programa ACTUAL (Actes Unificades de l’Administració Local) que la Diputació va començar a desenvolupar a finals del 2006.

objectiu01 Arxiu Històric

Acull i gestiona els documents que, prèvia avaluació i selecció, han estat conservats per tal de deixar constància i testimoni de l’actuació de la Diputació i els seus organismes autònoms i relacionats. Abasta cronològicament el període comprès entre 1009 i el segle XX.

A més del fons generat per la Diputació (1822-s. XX), compta amb altres fons històrics més antics que hi van arribar quan la institució en va assumir la competència, com és el cas de l’Hospital de Santa Caterina (1009-1855) i de l’antic Hospici Provincial (s. XIV-1855). Altres fons remarcables són el Govern Civil (1772-1935), la Comissaria Delegada de la Generalitat a Girona (1931–1939) o la Junta Provincial del Cens Electoral de Girona (1890-1977).

objectiu01 Arxiu Administratiu

Acull i gestiona els documents que provenen de les oficines corporatives i que, atesa la seva vigència, són d’utilitat directa tant per a la Diputació com per garantir els drets de la ciutadania. Abasta el període cronològic comprès entre 1950 i el moment actual.

objectiu01 Biblioteca – Hemeroteca auxiliar de l’Arxiu General

Conté obres de referència històrica i de les comarques gironines, publicacions de la Diputació, publicacions subvencionades per la Diputació i altres d’interès.

objectiu02 Organització i gestió de fons: classificació, descripció i instal·lació de documents.

icon-docu Accés als documents:

 • Consulta i informació presencial, telefònica, per correu postal o electrònic i en línia a través del web de la Diputació.
 • Reproducció de documents.
 • Orientació especialitzada en la recerca de documentació dels fons de l’Arxiu General de la Diputació i d’altres arxius en l’àmbit de les comarques gironines, a més d’informació bibliogràfica.

icon-protect Conservació i protecció del patrimoni documental: col·laboració amb altres administracions i/o particulars en la protecció i conservació del patrimoni documental de les comarques gironines.

icon Difusió: organització i col·laboració en activitats de difusió sobre arxius i documentació: publicacions, conferències, exposicions, jornades, visites guiades a la Diputació de Girona i als seus arxius, etc

formacio Formació: cursos, jornades, pràctiques per a estudiants universitaris, etc.

icon Assistència i cooperació als ajuntaments en la implantació de Sistemes de Gestió Documental als ajuntaments i organització d’arxius administratius i de gestió als ajuntaments de menys de 10.000 habitants (prova pilot, en projecte)

icon-pc Programa ACTUAL (Actes Unificades de l’Administració Local): servei de consulta a través d’Internet, publicació i arxiu de seguretat de les actes dels plens i de les juntes de govern local dels ajuntaments i altres ens locals.

> Ubicació

L’Arxiu General de la Diputació de Girona es troba físicament en dos emplaçaments separats per tan sols uns escassos 200 metres: a la Pujada de Sant Martí 5, al Palau de la Diputació, per la documentació més contemporània, i a la Plaça de Sant Josep 1, a l’antic Convent de Sant Josep, pels fons històrics.

punt-contacteARXIU ADMINISTRATIU
Pujada de Sant Martí, 5
17004 Girona (Gironès)
+34 972 18 48 40
arxiu@ddgi.cat

Horari
Dilluns – divendres de 8 a 15h

punt-contacteARXIU HISTÒRIC
Plaça Sant Josep, 1
17004 Girona (Gironès)
+34 972 18 48 87
+34 972 18 48 88
arxiu@ddgi.cat

Horari d’hivern (1 d’octubre a 31 de maig)
Dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 15h
Dimarts i dijous, de 9 a 17h

Horari d’estiu (1 de juny a 30 de setembre)
Dilluns – divendres de 8 a 14:45h

 

  Posa't en contacte amb nosaltres omplint el formulari

  Nom*

  Email*

  Assumpte

  Codi antirobots

  Indiqui els motius de la seva consulta

  Atenem les consultes de les persones que utilitzen els formularis de contacte de la nostra pàgina web. Les dades s’utilitzen únicament per aquesta finalitat i no es comuniquen a altres persones. Trobareu més informació sobre com exercir els seus drets i sobre el tractament de les seves dades en aquest enllaç