ARXIU GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Fes la teva cerca

Utilitza l'eina de recerca per trobar el document que busques

RECOMANEM

Llibre del Sindicat Remença de 1448, Memòria del Món UNESCO

El Llibre del Sindicat Remença de 1448, de l’Arxiu Municipal de Girona, és un document manuscrit que conté les actes de les reunions celebrades pels homes de remença (serfs) de les diòcesis de Girona, Vic, Barcelona, Elna i Urgell entre els anys 1448 i 1449 per a designar els representants que havien de negociar l’abolició dels mals usos davant del rei Alfons el Magnànim. Aquestes assemblees, autoritzades pel rei, també havien de servir per a recollir els diners necessaris per a finançar el procés.

El sindicat remença de 1448 és excepcional pel fet de representar l’expressió de la voluntat dels pagesos no lliures d’un ampli territori. Aquesta excepcionalitat justifica que el Comitè Internacional del Programa Memòria del Món de la UNESCO, reunit a Gwangju (República de Corea), acordés el 18 de juny de 2013 inscriure el Llibre del Sindicat Remença de 1448 al Registre Memòria del Món (Memory of the World).

Comparteix