ARXIU GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Fes la teva cerca

Utilitza l'eina de recerca per trobar el document que busques

HISTÒRIA DE L’ARXIU GENERAL

La Diputació de Girona existeix des de 1836, amb un breu precedent de 1822-1823. Justament, el precedent d’aquesta diputació del Trienni Liberal demostra l’existència de l’arxiu de la corporació amb entitat pròpia des d’un bon principi, ja que consta documentalment que va acompanyar als diputats gironins en la seva fugida cap a Barcelona el mes d’abril de 1823, empesos per l’ofensiva de les tropes absolutistes, i va quedar dipositat a la secretaria de la Diputació de Barcelona, que el va retornar solemnement el 1988.

Des de l’any 1837 l’Arxiu de la Diputació de Girona és a les dependències de la pròpia Diputació i del Govern Civil a l’edifici de l’antic convent dels carmelites calçats de Girona. El primer arxiver conegut és José María Esteban de Maza que, ja a l’any 1822, s’encarregava de l’arxiu.

Als anys vint del segle passat destaca la decidida intervenció arxivística de l’arxiver i bibliotecari provincial Juan Bautista Torroella que va classificar i descriure tota la documentació de l’Arxiu General en les següents seccions: Actes, Gacetas i Butlletins oficials, Beneficència i Sanitat, General i Administració, Comptabilitat provincial, Eleccions i Cens, Vària i diversos, Quintes i reemplaçaments, i Impresos.

Al llarg del segle XIX i XX han ingressat a l’Arxiu General de la Diputació de Girona la documentació de la pròpia Diputació, la del Govern Civil, la de les Juntes de Sanitat, Beneficència, Agricultura i Indústria i Comerç, així com els fons medievals i moderns dels establiments de beneficència i sanitat (Hospital de Santa Caterina i Hospici de Nostra Senyora de la Misericòrdia) que passaren a ser serveis de la Diputació arran de la Llei de Beneficència de 1849.

Durant el període de la II República i la Guerra Civil, les diputacions catalanes van ser abolides i les competències assignades a la Generalitat de Catalunya, que va establir una Comissaria Delegada a Girona, que va continuar tenint cura de l’Arxiu Provincial. Durant aquest curt període de temps es va elaborar un inventari en dos volums del fons de la corporació provincial i dels altres fons dipositats a l’Arxiu General de la Diputació de Girona.

Una vegada suprimida la Comissaria Delegada de la Generalitat a Girona i restablerta la Diputació provincial l’any 1939, els mossens Noguer i Moreno catalogarien de nou el fons de l’Arxiu General de la Diputació de Girona en una sèrie de fitxes catalogràfiques manuscrites elaborades a partir de 1943 i, a partir de 1969 i en endavant, el Dr. Jaume Marquès Casanovas va continuar la tasca de catalogació de l’arxiu.

Amb el restabliment de la democràcia, i a partir de l’any 1985, la Diputació de Girona emprèn un canvi de direcció de la seva política arxivística i inicia la modernització de l’Arxiu General, que tindrà com a objectius principals assolir unes instal·lacions adequades i establir un sistema de gestió de documents i arxius que garanteixi el bon funcionament de la pròpia administració i l’accés dels ciutadans als documents i a la informació.

 

[table width=”100%” colwidth=”75%|25%” colalign=”left|right”]
Arxivers de la Diputació de Girona
José María Esteban de Maza | 1822
Miguel Sorribas | 1854-1856
Vicente Cánovas Montesinos | 1857
Federico Huguet de Puig | 1863
Ignasi de Bordons Portella | 1863-1872
Ramon Marcilla Martínez | 1873-1874
Ignasi de Bordons Portella | 1876-1892
Enric Claudi Girbal | 1885-1896
Antoni Ribas Ginesta | 1892-1923
Joan Baptista Torroella Bastons | 1923-1926
Ginés Ribas Torroella | 1925-1926
Antoni Papell Garbí | 1926-1930
Josep Morera Sabater, Tomàs Noguer, Antonio Vinyals, Joan Cuffi, Mateu Duran, Evarist Feliu, Enric Pagès | 1936-1937*
Tomàs Noguer Musqueras | 1951-1965
Jaume Marquès Casanovas | 1965-1984
Narcís Castells Calzada | 1985-2006
M. Assumpció Colomer Arcas | 2006-…

[/table]

* Religiosos que van treballar a l’Arxiu General al principi de la Guerra Civil


Amb la Llei de Beneficència de 1849, els fons històrics de l’Hospital de Santa Caterina i l’Hospici s’incorporen a l’Arxiu General.

El Reglament de la Diputació de 1884 regula les tasques de l’arxiver provincial.

Entre 1923 i 1926 va tenir lloc la primer gran organització de l’Arxiu General.

Durant la dècada de 1960, el volum de documentació sobrepassa les dimensions dels dipòsits.

Documentació organitzada durant el període de la Comissaria Delegada de la Generalitat a Girona.

Amb el restabliment de la democràcia, l’any 1985 s’inaugura el nou Arxiu General.

Actualment, als servidors s’emmagatzemen els documents electrònics.

Un cop classificada, descrita i avaluada, la documentació s’instal·la en els dipòsits de l’Arxiu General.