ARXIU GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Fes la teva cerca

Utilitza l'eina de recerca per trobar el document que busques

Patronat Francesc Eiximenis

1997-2006

Agrupava i coordinava els centres i instituts d’estudis en l’àmbit territorial propi de la Diputació de Girona, i la seva missió principal era el suport a les entitats adscrites mitjançant la convocatòria anual d’ajuts a l’edició de publicacions científiques i a la realització d’activitats culturals. Convocava anualment la Beca d’Investigació en Ciències Socials i Humanes i la Beca d’Investigació en Ciències Naturals. Fou dissolt l’any 2014.

Identificació

CERCA DE DOCUMENTS

Fes la teva cerca

Ulitilitza l'eina de recerca per trobar el document que busques

Condicions de reproducció Sol·licitud de consulta de documents Sol·licitud de reproducció de documents