ARXIU GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Fes la teva cerca

Utilitza l'eina de recerca per trobar el document que busques

Junta Provincial del Cens Electoral de Girona

1890-1977

La Llei Electoral de 1890 va crear la Junta Provincial del Cens Electoral amb la funció de formar, revisar i custodiar el cens electoral; va anar ampliant facultats fins a incloure la proclamació de candidats, fins que el 1977 va ser substituïda per la Junta Electoral Provincial.

Identificació

CERCA DE DOCUMENTS

Fes la teva cerca

Ulitilitza l'eina de recerca per trobar el document que busques

Condicions de reproducció Sol·licitud de consulta de documents Sol·licitud de reproducció de documents