ARXIU GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Fes la teva cerca

Utilitza l'eina de recerca per trobar el document que busques

Junta Provincial de Sanitat de Girona

1834-1868

La Reial ordre del 25 de setembre de 1833 establia l’existència obligatòria a cada capital de província d’una junta provincial de sanitat que havia de garantir el compliment de les mesures sanitàries en el territori, vetllar per la salut pública i prendre les precaucions que fossin necessàries per evitar les malalties contagioses. El 15 de juliol de 1834 quedava instal·lada la Junta Superior de Sanitat de la província de Girona, que seria dissolta l’any 1868 arran de la nova regulació de la política sanitària.

Catàleg

Identificació

CERCA DE DOCUMENTS

Fes la teva cerca

Ulitilitza l'eina de recerca per trobar el document que busques

Condicions de reproducció Sol·licitud de consulta de documents Sol·licitud de reproducció de documents