ARXIU GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Fes la teva cerca

Utilitza l'eina de recerca per trobar el document que busques

Hospital de Santa Caterina

1211-1855

Tot i que abans de 1211 la Confraria de Sant Martí ja devia fer tasques d’assistència social i sanitària, l’Hospital de Santa Caterina inicia la seva activitat aquest any i funciona regit per una junta fins l’any 1849, quan la nova Llei de Beneficència i un posterior decret de 1855 el posen sota la dependència directa de la Diputació de Girona i la Junta Provincial de Sanitat. Abans, incorpora l’Hospital dels Capellans (segle XVI) i l’Hospital de Sant Llàtzer o de Pedret (1817).

Identificació

CERCA DE DOCUMENTS

Fes la teva cerca

Ulitilitza l'eina de recerca per trobar el document que busques

Condicions de reproducció Sol·licitud de consulta de documents Sol·licitud de reproducció de documents