ARXIU GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Fes la teva cerca

Utilitza l'eina de recerca per trobar el document que busques

Hospici de Girona

1331-1855

La creació de l’Hospici de Girona el 1774 va suposar la unificació de les diferents institucions benèfiques i assistencials de tot el Bisbat de Girona (Almoina del Vestuari, Almoina del Pa, Casa de Misericòrdia i almoines i obres pies menors), les seves rendes i documentació. La nova institució va esdevenir completament operativa a partir de 1781, fins que l’any 1849, amb la nova Llei de Beneficència i el seu desplegament amb el decret de 1855, va passar a dependre de la Diputació de Girona.

Identificació

CERCA DE DOCUMENTS

Fes la teva cerca

Ulitilitza l'eina de recerca per trobar el document que busques

Condicions de reproducció Sol·licitud de consulta de documents Sol·licitud de reproducció de documents