ARXIU GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Fes la teva cerca

Utilitza l'eina de recerca per trobar el document que busques

Caixa d’Estalvis de la Província de Girona

1862-1869

La Caixa d’Estalvis de la Província de Girona, antecedent remot de la que seria després la Caixa d’Estalvis Provincial, es va crear a Girona el 1862, en aplicació d’un decret governamental que manava l’erecció de caixes a totes les capitals de província. Orientada cap als treballadors, va obtenir uns resultats molt modestos i va tancar el 1869. Se’n conserven bàsicament els llibres de comptes.

Catàleg

Identificació

CERCA DE DOCUMENTS

Fes la teva cerca

Ulitilitza l'eina de recerca per trobar el document que busques

Condicions de reproducció Sol·licitud de consulta de documents Sol·licitud de reproducció de documents