ARXIU GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Fes la teva cerca

Utilitza l'eina de recerca per trobar el document que busques

ACTUAL

És una iniciativa de la Diputació de Girona, que recull la dilatada experiència en aquest camp del seu Arxiu General, i que posa a l’abast dels Ajuntaments i del públic en general un instrument modern i eficaç de tractament, publicació i consulta de la informació essencial i primordial de les corporacions locals, en format de base de dades, consultable per paraules o text lliure, com si es tractés d’un navegador d’Internet (amb l’ajut d’operadors booleans, de proximitat, de rang, etc.) mitjançant aquesta pàgina web.

El sistema comporta la creació d’un arxiu electrònic de seguretat de les actes dels Plens i de les Juntes de Govern Local de tots els municipis de les comarques gironines adherits al projecte, atès que els fitxers es trameten des dels Ajuntaments a la Diputació amb signatura electrònica i poden ser considerats còpies autèntiques dels originals. Això garanteix la conservació d’una còpia de la informació essencial dels municipis en cas de pèrdua o destrucció dels originals.

Accedeix al programa ACTUAL