ARXIU GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Fes la teva cerca

Utilitza l'eina de recerca per trobar el document que busques

Actes de la Diputació

Aquesta aplicació permet consultar totes les actes:

1) Ple de la Diputació de Girona (1822-2021) – Es pot visualitzar l’acta original en tots els casos:

  • 1822-1823 – Indexades a través de resums dels acords
  • 1836-1877 – Indexades a través de resums dels acords
  • 1878-1899 – Només es poden consultar les actes originals digitalitzades
  • 1900-1926 – Indexades a través de resums dels acords
  • 1927-1931 – Només es poden consultar les actes originals digitalitzades
  • 1939-1994 – Indexades a partir de paraules clau
  • 1995-2021 – Indexades a partir del text íntegre dels acords

2) Comissaria Delegada de la Generalitat a Girona (1931-1938) – Es pot visualitzar l’acta original en tots els casos:

  • 1931-1933 – Es poden consultar les actes originals digitalitzades.
  • 1934-1938 – Indexades a través de resums dels acords.

3) Consell Provincial de Girona (1846–1854, 1856-1868) – Es poden consultar les actes originals digitalitzades.

4) Comissió Provincial de Girona (1871-1925) o Comissió Permanent de la Diputació de Girona (1925-1931) – Es poden consultar les actes originals digitalitzades.

5) Comissió Provincial associada amb els diputats de la ciutat de Girona (1877-1882) – Es poden consultar les actes originals digitalitzades.

6) Secció de Govern de la Diputació de Girona (1949-1951) – Es poden consultar les actes originals digitalitzades.

7) Comissió de Govern (1972-1976, 1979-2003) o Junta de Govern (2004-2021) de la Diputació de Girona.

1972-1976, 1979-1980 – Indexades a través de resums dels acords

1981-1994 – Només es poden consultar les actes originals digitalitzades

1990, 1995-2021 – Indexades a partir del text íntegre dels acords

8) Comissió Provincial d’Armament i Defensa de Girona (1836-1837) – Es poden consultar les actes originals digitalitzades.

9) Junta Provincial de Sanitat de Girona (1834-1868) – Es poden consultar les actes originals digitalitzades.

10) Junta Provincial de Beneficència de Girona (1835-1868) – Es poden consultar les actes originals digitalitzades.

11) Junta de Govern dels Establiments de Beneficència de Girona de la Mancomunitat de Catalunya (1920-1925) – Es poden consultar les actes originals digitalitzades.

12) Comissió de Beneficència de la Diputació de Girona (1925-1929) – Es poden consultar les actes originals digitalitzades.

13) Comissió de Foment de la Diputació de Girona (1915-1919) – Es poden consultar les actes originals digitalitzades.

14) Comissió Administrativa de l’Institut Provincial d’Higiene (1927-1930) – Es poden consultar les actes originals digitalitzades.

15) Junta Provincial de Protecció de la Infància i Repressió de la Mendicitat de Girona (1908-1934) – Es poden consultar les actes originals digitalitzades.

 

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, alguns dels acords es troben restringits de manera que no es pot accedir a la totalitat de la informació continguda a les actes. Si la vostra cerca no obté resultats, podeu posar-vos en contacte amb l’Arxiu General de la Diputació de Girona trucant al 972 18 48 26 o mitjançant un correu electrònic adreçat a arxiu@ddgi.cat .

 

Consulta les actes