Què és el projecte ACTU@L?

ACTU@L és una base de dades documental que conté els acords del Ple i de la Junta de Govern Local dels municipis de les comarques gironines adherits a aquest projecte.

És una iniciativa de la Diputació de Girona, que recull la dilatada experiència en aquest camp del seu Arxiu General, i que posa a l’abast dels Ajuntaments i del públic en general un instrument modern i eficaç de tractament, publicació i consulta de la informació essencial i primordial de les corporacions locals, en format de base de dades, consultable per paraules o text lliure, com si es tractés d’un navegador d’internet (amb l’ajut d’operadors booleans, de proximitat, de rang, etc.) mitjançant aquesta pàgina web.

El sistema comportarà la creació d'un Arxiu electrònic de seguretat de les actes dels Plens i de les Juntes de Govern Local de tots els municipis de les comarques gironines que s'adhereixin al projecte, atès que els fitxers es trametran des dels Ajuntaments a la Diputació amb signatura electrònica i podran ser considerats còpies autèntiques dels originals. Això garantirà la conservació d'una còpia de la informació essencial dels municipis en cas de pèrdua o destrucció dels originals.