Protocol, premsa i comunicació

Cap de l'Oficina

Josep Maria Amargant i Codina

Adreça

pujada de Sant Martí, 4-5

Població Girona
Codi postal 17004
Telèfon 972185004
Adreça electrònica protocol@ddgi.cat

Funcions

L'Oficina de Protocol, Premsa i Comunicació organitza i coordina l'activitat protocol·lària i comunicativa de la corporació i dels ens que en depenen. Dirigeix les relacions amb la premsa i té cura de la imatge corporativa que apareix als canals de comunicació tradicionals i digitals.

L'Oficina també s'encarrega de les tasques següents:

  • Organitzar i programar actes públics del president i dels diputats, o bé col·laborar-hi, així com altres esdeveniments en l'àmbit protocol·lari que s'organitzin des de la corporació.
  • Tramitar la cessió de les sales de la Diputació per als esdeveniments que la corporació acull.
  • Assessorar els ens locals en temes de protocol i comunicació.
  • Coordinar i gestionar la comunicació de l'acció de govern, tant pel que fa a la Diputació com als òrgans que en depenen.
  • Convocar i gestionar rodes de premsa, així com elaborar notes de premsa i documentació informativa.
  • Coordinar els continguts publicats mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació.
  • Realitzar i distribuir el recull de premsa.
  • Gestionar la publicitat oficial i institucional i el Pla d'Ajuts a la Premsa Comarcal.

 

Més informació