Cooperació Cultural

Cap del servei Marta Pi Vázquez
Adreça

pujada de Sant Martí, 5

Població Girona
Codi postal 17004
Telèfon 972185000
Adreça electrònica cultura@ddgi.cat
Horari de 8 a 15 h

Funcions

Cooperació Cultural concerta, integra i genera processos de col·laboració i intercanvi que millorin les sinergies entre els diversos agents culturals, tant en el territori com en els diferents sectors, a través de les relacions amb els governs locals, el Govern autònom, les indústries culturals, les universitats i el tercer sector.

Gestiona recursos de proximitat i formalitza les relacions i els partenariats amb els operadors públics i privats del territori per incidir en alguna o totes les fases de la cadena de producció cultural: formació, creació, producció, distribució i consum.

Presta un servei públic que es defineix per promoure la cultura, les arts i el coneixement al territori tot potenciant els agents involucrats en el cicle de disseny i implementació de polítiques culturals.

La formulació de Cooperació Cultural es basa en els principis de presència institucional, pertinença, capacitat, seguretat jurídica, neutralitat i eficiència.

 

Més informació