Servei d'Arxius i Gestió de Documents

Cap de servei M. Assumpció Colomer Arcas
Adreça

pujada de Sant Martí, 4-5

Població Girona
Codi postal 17004
Telèfon 972185124
Adreça electrònica arxiu@ddgi.cat
Horari de 8 a 15 h

Funcions

Suport a la gestió administrativa
El Servei d'Arxius i Gestió de Documents treballa per definir, implantar i mantenir el Sistema General de Gestió Documental de la Diputació de Girona, que ha de garantir un bon tractament, control, conservació i accés dels documents des del moment en què són generats o rebuts fins que són arxivats definitivament. Treballa amb totes les unitats administratives i organitzatives de la Diputació per fer possible un sistema homogeni i únic, tal com exigeix la Llei 10/2001, d’arxius i documents.

Font d'informació
L'Arxiu pot ser consultat com a font d'informació susceptible de ser sol·licitada per qualsevol ciutadà o ajuntament o per la mateixa Diputació, que sovint necessita antecedents per adoptar decisions.

Font d'investigació
Fomenta la recerca i la difusió dels fons i dels treballs que es realitzen mitjançant la documentació de l'Arxiu General.

Funció social i cultural
La dinamització cultural, la difusió i l'accés als seus fons són alguns dels seus eixos principals d’actuació. Desenvolupa diverses activitats, com ara visites guiades, exposicions, jornades, conferències, publicacions, etc.

 

Més informació