Relació de subvencions concedides

EXPEDIENT BENEFICIARI OBJECTE C.GESTOR ESTAT ANY IMPORT
2021/467 AJ. DE GER SUBV. FONS 2021. INVERSIONS 2a bestreta ASSISTÈNCIA I COOPERACIO ECONOMICA RO 2021 35.083,17
2021/643 AJ. DE SANT MARTI DE LLEMENA SUBV. FONS 2021. Despeses corrents ASSISTÈNCIA I COOPERACIO ECONOMICA C 2021 11.454,55
2021/637 AJ. DE SANT JOAN DE MOLLET SUBV. FONS 2021. INVERSIONS, 2 a bestreta ASSISTÈNCIA I COOPERACIO ECONOMICA RO 2021 31.156,18
2021/2097 JORDI ROVIRO POU Campanya Parc Natural 2021. 490601/024 MEDI AMBIENT C 2021 1.930,00
2021/2111 BADEN GRUP, SL Campanya Parc Natural 2021. 490601/024 MEDI AMBIENT C 2021 1.998,00
2021/2128 RAMON ORIOL NOGUES Campanya Parc Natural 2021. 490601/024 MEDI AMBIENT C 2021 3.560,00
2021/2082 JOSE BENITO FLORES RELLAN Campanya Parc Natural 2021. 490601/024 MEDI AMBIENT C 2021 601,69
2021/2054 PITANÇA, SA Campanya Parc Natural 2021. 490601/024 MEDI AMBIENT C 2021 2.340,07
2021/2044 LA VEGANERIA Campanya Parc Natural 2021. 490601/024 MEDI AMBIENT C 2021 2.177,28
2021/2037 JOAN ILLA COLOMER Campanya Parc Natural 2021. 490601/024 MEDI AMBIENT C 2021 680,91

* Es pot exportar el contingut d'aquesta taula en els formats que s'indiquen. La generació d'aquests fitxer es fa en temps real i sobre els registres que es mostren a la taula, i per tant si s'ha aplicat un filtre, només s'exportaran els registres filtrats.

C Comptabilitzada

PP Pagada parcialment

RP Reconeguda obligació parcialment

RO Reconeguda l'obligació

OPC Ordenada parcialment

JP Justificada parcialment

J Justificada

OPG Ordenat el pagament

P Pagada

Cercador avançat

Expedient

Beneficiari

Centre gestor

Any