ResidŔncies-cases de pagŔs per tipus
Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Any: 2017
Tornar al menú
 Municipi/s de l'Ómbit:   Any:   Dades:     
Tipus de residu Tones
Vidre 22.834,59
Paper i cartrˇ 25.469,76
Envasos lleugers 16.280,71
MatŔria orgÓnica 41.387,13
Residus voluminosos 35.147,63
Poda i jardineria 21.779,37
Altres residus valoritzables 30.252,56
Rebuig 290.788,52
Total 483.940,17
  Font de les dades: