Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Any:2017
Tornar al menú
 Municipis de l'àmbit:   Any:     
Antiguitat Unitats
Abans de 1950 51.179
1950-1959 13.487
1960-1969 55.531
1970-1979 132.436
1980-1989 141.930
1990-1999 111.806
2000-2009 183.844
2010 i posterior 20.261
Sòl vacant 53.634
Sense definir 2.279
Total 766.387
  Font de les dades: