Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Any:2018
Tornar al menú
 Municipis de l'àmbit:   Any:     
Usos Unitats
Magatzem 147.536
Comercial 24.669
Cultural 835
Oci Hostaleria 3.766
Industrial 19.008
Esportiu 3.625
Sòl vacant 56.062
Obres d'urbanització ND
Oficines 3.622
Edif. singular 480
Religiós 978
Espectacles 182
Residencial 505.396
Sanitat 480
Sense definir ND
Total 766.639
  Font: