Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Any:2019
Tornar al menú
 Municipis de l'àmbit:   Any:     
Usos Unitats
Magatzem 150.130
Comercial 24.692
Cultural 854
Oci Hostaleria 3.724
Industrial 19.186
Esportiu 3.794
Sòl vacant 55.413
Obres d'urbanització ND
Oficines 3.656
Edif. singular 480
Religiós 983
Espectacles 179
Residencial 506.497
Sanitat 482
Sense definir ND
Total 770.070
  Font: