Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Any:2017
Tornar al menú
 Municipis de l'àmbit:   Any:     
Usos Unitats
Magatzem 147.388
Comercial 24.648
Cultural 834
Oci Hostaleria 3.778
Industrial 19.001
Esportiu 3.619
Sòl vacant 53.598
Obres d'urbanització 2.546
Oficines 3.622
Edif. singular 480
Religiós 981
Espectacles 181
Residencial 505.212
Sanitat 481
Sense definir 0
Total 766.386
  Font de les dades: