Novetats


Població per sexe - 2019

Població per sexe - 2019

Atur registrat - desembre 2019

Ja es poden consultar les dades d'atur registrat del desembre de 2019 (dades municipals/mercat de treball/ATUR REGISTRAT)

Contractació registrada - desembre 2019

Ja es poden consultar les dades de contractació registrada del desembre de 2019 (dades municipals/mercat de treball/CONTRACTACIÓ REGISTRADA)

Ocupats per sexe, edat i nacionalitat - 2019 (3T)

Ja es poden consultar les dades d'ocupats per sexe, edat i nacionalitat del 3r trimestre de 2019, per municipis (dades municipals/mercat de treball/OCUPATS)

Demanda turística - 2019 (3T)

Ja es pot consultar les dades de demanda turística del 3r trimestre de 2019, per municipis (dades municipals/turisme/DEMANDA TURÍSTICA)

NOU: Emissions de CO2 - 2014

Ja es poden consultar les noves dades d'emissions de CO2 d'edificis residencials, del sector terciari, per tractament de residus sòlids i urbans i del transport, per municipis (dades municipals/qualitat de vida/EMISSIONS DE CO2)

 

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona
Logo DDGI