Novetats


Atur registrat - Gener 2019

Ja es poden consultar per municipis les noves dades de l'atur registrat i de l'atur d'estrangers del mes de maig(dades municipals/mercat de treball / ATUR REGISTRAT)

Equipaments esportius - 2018

Ja es poden consultar al XIFRA les noves dades d'equipaments esportius per municipis (dades municipals/qualitat de vida/EQUIPAMENTS ESPORTIUS)

Empreses RGSS - 2018 (4T)

Ja es poden consultar el nombre de centres de cotització o empreses per grans sectors d'activitat econņmica i per municipis (dades municipals / activitat econņmica / EMPRESES - RGSS)

Ocupats per sexe, edat i nacionalitat - 2018 (3T)

Ja es poden consultar al XIFRA les dades dels Afiliats a la seguretat social segons residencia patronal de l'afiliat. Per sexe, edat i nacionalitat - 2018. (dades municipals/mercat de treball/OCUPATS)

Llocs de treball: assalariats i autņnoms - 2018 (4T)

Ja es poden consultar el nombre d'assalariats i autņnoms per grans sectors d'activitat econņmica, per municipis (dades municipals/mercat de treball /LLOCS DE TREBALL)

Nomenclątor - 2018

Ja es poden consultar al XIFRA les dades de Nomenclątor del 2018. (dades municipals/entorn/NOMENCLĄTOR)

Naixements i defuncions - 2017

Ja es poden consultar al XIFRA les dades de naixements i defuncions del 2017. (dades municipals/demografia/moviment natural de la població/ NAIXEMENTS - DEFUNCIONS)

Policies locals - 2017

Ja es poden consultar per municipis les noves dades de policies locals de l'any 2017 (dades municipals/qualitat de vida/seguretat ciutadana/POLICIES LOCALS. EFECTIUS PER GRADUACIÓ)

Població per sexe - 2018

Ja es poden consultar per municipis les noves dades de població per sexe (dades municipals/població. recomptes/ POBLACIÓ PER SEXE)

Impost sobre la renda de persones fisiques - 2016

Ja es poden consultar al XIFRA les noves dades d'Impost sobre la Renda de Persones Fķsiques (IRPF) del 2015. (dades municipals/activitat econņmica/IMPOST SOBRE LA RENDA DE PERSONES FĶSIQUES)

Projectes Innovadors d'acord amb l'Ordre TRE/337/2008 i està patrocinat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona
Logo DDGI