Síntesi Municipal IV
Ullastret
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2017 6
   Pavellons 0
   Pistes poliesportives 2
   Camps poliesportius 0
   Sales esportives 1
   Frontons 0
   Pistes de tennis 0
   Pistes d'esquaix 0
   Pistes de pàdel 0
   Piscines a l'aire lliure 0
   Piscines cobertes 0
   Pistes d'atletisme 0
   Pistes de petanca 1
   Espais singulars 1
   Altres espais 1
Biblioteques 2016 0
Pública local 0
Pública Generalitat 0
Privada 0
Resta 0
Biblioteques per 10 mil hab. 0,00
Assistencial 2017
Places en residències per a gent gran ND
Centres de dia per a gent gran ND
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 0
Pensions no contributives de la Seguretat Social ND
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2016
Total residus any (milers de tones) 0
Variació anual -1,36%
Variació 2014-2016 -2,87%
Residus. Kg/hab/dia 1,69
% recollida selectiva s/total 35,66%
Variació 2014-2016 10,90

Cadastre 2017

Parcel·les cadastre rústic 1.220
Subparcel·les cadastre rústic 1.607
Valor cadastral mitjà 1.464 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 223
Valor cadastral mitjà 3.243 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 19
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 4
Superfície parcel·les edificades (ha) 15
Béns immobles (Unitats) 223
Valor cadastral mitjà 10.927 €
Residencial 166
No residencial 59
Magatzem 1,69%
Comercial 0,00%
Sòl vacant 64,41%
Industrial 15,25%
Oficines 3,39%
Resta 15,25%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro