Síntesi Municipal IV
Camprodon
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2017 76
   Pavellons 2
   Pistes poliesportives 5
   Camps poliesportius 3
   Sales esportives 5
   Frontons 1
   Pistes de tennis 8
   Pistes d'esquaix 1
   Pistes de pàdel 6
   Piscines a l'aire lliure 10
   Piscines cobertes 1
   Pistes d'atletisme 0
   Pistes de petanca 3
   Espais singulars 18
   Altres espais 13
Biblioteques 2016 1
Pública local 1
Pública Generalitat 0
Privada 0
Resta 0
Biblioteques per 10 mil hab. 4,12
Assistencial 2017
Places en residències per a gent gran 57
Centres de dia per a gent gran 1
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 0
Pensions no contributives de la Seguretat Social ND
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2016
Total residus any (milers de tones) 2
Variació anual 2,39%
Variació 2014-2016 5,68%
Residus. Kg/hab/dia 1,71
% recollida selectiva s/total 36,80%
Variació 2014-2016 11,59

Cadastre 2016

Parcel·les cadastre rústic 879
Subparcel·les cadastre rústic 2.562
Valor cadastral mitjà 1.429 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 1.500
Valor cadastral mitjà 47.229 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 143
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 46
Superfície parcel·les edificades (ha) 97
Béns immobles (Unitats) 4.152
Valor cadastral mitjà 98.178 €
Residencial 2.769
No residencial 1.357
Magatzem 46,50%
Comercial 13,85%
Sòl vacant 17,69%
Industrial 11,13%
Oficines 1,77%
Resta 9,06%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro