Síntesi Municipal IV
Camprodon
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2018 76
   Pavellons 2
   Pistes poliesportives 5
   Camps poliesportius 3
   Sales esportives 5
   Frontons 1
   Pistes de tennis 8
   Pistes d'esquaix 1
   Pistes de pàdel 6
   Piscines a l'aire lliure 10
   Piscines cobertes 1
   Pistes d'atletisme 0
   Pistes de petanca 3
   Espais singulars 18
   Altres espais 13
Biblioteques 2016 1
Pública local 1
Pública Generalitat 0
Privada 0
Resta 0
Biblioteques per 10 mil hab. 4,12
Assistencial 2017
Places en residències per a gent gran 57
Centres de dia per a gent gran 1
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 0
Pensions no contributives de la Seguretat Social ND
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2017
Total residus any (milers de tones) 2
Variació anual 2,63%
Variació 2015-2017 5,08%
Residus. Kg/hab/dia 1,75
% recollida selectiva s/total 37,79%
Variació 2015-2017 10,73

Cadastre 2017

Parcel·les cadastre rústic 922
Subparcel·les cadastre rústic 2.650
Valor cadastral mitjà 1.665 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 1.465
Valor cadastral mitjà 48.030 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 119
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 31
Superfície parcel·les edificades (ha) 88
Béns immobles (Unitats) 4.124
Valor cadastral mitjà 106.668 €
Residencial 2.765
No residencial 1.353
Magatzem 46,93%
Comercial 13,75%
Sòl vacant 17,74%
Industrial 11,01%
Oficines 1,77%
Resta 8,80%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro