Síntesi Municipal III
Vidreres
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2016-2020
Empreses (III Trim 2020) 186 100,00% -3,12% -6,53%
Agricultura 4 2,15% 0,00% -42,86%
Indústria 10 5,38% -23,08% -44,44%
Construcció 29 15,59% -12,12% -19,44%
Serveis 143 76,88% 0,70% 3,62%
Variació nombre d'empreses (III Trim 2016-2020)
De 0 a 10 treballadors -7,45%
De 11 a 50 treballadors -2,00%
De 51 a 250 treballadors 19,20%
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2018-2019 Places Variació 2018-2019
Establiments turístics (2019) ND ND ND ND
Hotels 2 0,00% 49 0,00%
Càmpings 0 ND 0 ND
Turisme rural 1 0,00% 11 0,00%
Habitatges turístics 226 13,00% 1.243 13,00%
Apartaments turístics ND ND ND ND
Renda 2017 (milions €) 113,06
Renda per habitant 14.775 €
Índex per habitant (província=100) 102,97
Renda per habitant de 16 i més 17.875 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 102,57
Variació 2013-2017 3,65%
PIB 2017 (milions €) 125,00
PIB per habitant 16.336 €
Índex per habitant (província=100) 68,18
PIB per habitant de 16 i més 19.763 €
Variació 2016-2017 2,46%
IBI urbà 2019. Quota íntegra 2.811.620 €
Variació 2015-2019 1,77%
Quota íntegra / rebut 465 €
Habitatges iniciats 2019 14
Habitatges acabats 2019 13
Parc de vehicles 2019 7.107
Variació anual 3,10%
Turismes 4.755
Motocicletes 783
Camions 1.249
Tractors 67
Autobusos 253
Explot. Agràries 2009 42
Superfície agrària 1.016
Variació 1999-2009 -37,31%
Explot. Ramaderes 2009 17
Unitats ramaderes 920
Variació 1999-2009 -80,46%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro