Síntesi Municipal III
Ullastret
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2015-2019
Empreses (II Trim 2019) 8 100,00% 0,00% -11,11%
Agricultura 0 0,00% ND -100,00%
Indústria 3 37,50% 0,00% 50,00%
Construcció 1 12,50% 0,00% 0,00%
Serveis 4 50,00% 0,00% -20,00%
Variació nombre d'empreses (II Trim 2015-2019)
De 0 a 10 treballadors 17,86%
De 11 a 50 treballadors ND
De 51 a 250 treballadors ND
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2017-2018 Places Variació 2017-2018
Establiments turístics (2018) ND ND ND ND
Hotels 1 0,00% 8 0,00%
Càmpings 0 ND 0 ND
Turisme rural 3 0,00% 15 0,00%
Habitatges turístics 12 20,00% 66 20,00%
Apartaments turístics ND ND ND ND
Renda 2016 (milions €) ND
Renda per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
Renda per habitant de 16 i més ND
Índex per habitant >= 16 (prov=100) ND
Variació 2012-2016 ND
PIB 2016 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2015-2016 ND
IBI urbà 2018. Quota íntegra 79.020 €
Variació 2014-2018 -15,50%
Quota íntegra / rebut 382 €
Habitatges iniciats 2018 2
Habitatges acabats 2018 2
Parc de vehicles 2018 306
Variació anual 3,03%
Turismes 166
Motocicletes 48
Camions 73
Tractors 1
Autobusos 18
Explot. Agràries 2009 27
Superfície agrària 616
Variació 1999-2009 -35,71%
Explot. Ramaderes 2009 4
Unitats ramaderes 392
Variació 1999-2009 -91,49%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro