Síntesi Municipal III
Ullastret
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2015-2019
Empreses (I Trim 2019) 7 100,00% -12,50% -41,67%
Agricultura 0 0,00% ND -100,00%
Indústria 3 42,86% 0,00% 50,00%
Construcció 1 14,29% 0,00% 0,00%
Serveis 3 42,86% -25,00% -62,50%
Variació nombre d'empreses (I Trim 2015-2019)
De 0 a 10 treballadors -20,51%
De 11 a 50 treballadors ND
De 51 a 250 treballadors ND
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2016-2017 Places Variació 2016-2017
Establiments turístics (2017) ND ND ND ND
Hotels 1 0,00% 8 0,00%
Càmpings 0 ND 0 ND
Turisme rural 3 0,00% 15 0,00%
Habitatges turístics 10 100,00% 55 96,43%
Apartaments turístics ND ND ND ND
Renda 2015 (milions €) ND
Renda per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
Renda per habitant de 16 i més ND
Índex per habitant >= 16 (prov=100) ND
Variació 2011-2015 ND
PIB 2016 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2015-2016 ND
IBI urbà 2017. Quota íntegra 78.823 €
Variació 2013-2017 -3,22%
Quota íntegra / rebut ND €
Habitatges iniciats 2017 1
Habitatges acabats 2017 2
Parc de vehicles 2017 297
Variació anual 3,12%
Turismes 166
Motocicletes 40
Camions 73
Tractors 1
Autobusos 17
Explot. Agràries 2009 27
Superfície agrària 616
Variació 1999-2009 -35,71%
Explot. Ramaderes 2009 4
Unitats ramaderes 392
Variació 1999-2009 -91,49%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro