Síntesi Municipal III
Ullastret
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2013-2017
Empreses (IV Trim 2017) 8 100,00% 0,00% -20,00%
Agricultura 0 0,00% ND ND
Indústria 2 25,00% -33,33% 0,00%
Construcció 1 12,50% 0,00% ND
Serveis 5 62,50% 25,00% -37,50%
Variació nombre d'empreses (IV Trim 2013-2017)
De 0 a 10 treballadors 11,54%
De 11 a 50 treballadors -100,00%
De 51 a 250 treballadors ND
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2012-2016 Places Variació 2012-2016
Establiments turístics (2016) 4 33,33% 23 53,33%
Hotels 1 ND 8 ND
Càmpings 0 ND 0 ND
Turisme rural 3 0,00% 15 0,00%
Renda 2014 (milions €) ND
Renda per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
Renda per habitant de 16 i més ND
Índex per habitant >= 16 (prov=100) ND
Variació 2010-2014 ND
PIB 2014 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2013-2014 ND
IBI urbà 2016. Quota íntegra 78.255 €
Variació 2012-2016 -2,95%
Quota íntegra / rebut 384 €
Habitatges iniciats 2017 1
Habitatges acabats 2017 2
Parc de vehicles 2015 294
Variació anual 0,68%
Turismes 170
Motocicletes 34
Camions 74
Tractors 1
Autobusos 15
Explot. Agràries 2009 27
Superfície agrària 616
Variació 1999-2009 -35,71%
Explot. Ramaderes 2009 4
Unitats ramaderes 392
Variació 1999-2009 -91,49%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro