Síntesi Municipal III
Preses, les
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2016-2020
Empreses (II Trim 2020) 105 100,00% -8,70% -8,70%
Agricultura 3 2,86% 0,00% 0,00%
Indústria 30 28,57% -21,05% -30,23%
Construcció 11 10,48% -8,33% 0,00%
Serveis 61 58,10% -1,61% 5,17%
Variació nombre d'empreses (II Trim 2016-2020)
De 0 a 10 treballadors -22,13%
De 11 a 50 treballadors 4,84%
De 51 a 250 treballadors 57,20%
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2018-2019 Places Variació 2018-2019
Establiments turístics (2019) 16 ND 490 ND
Hotels 1 0,00% 43 0,00%
Càmpings 1 0,00% 360 0,00%
Turisme rural 0 ND 0 ND
Habitatges turístics 13 -7,14% 72 -6,49%
Apartaments turístics 1 ND 15 ND
Renda 2017 (milions €) ND
Renda per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
Renda per habitant de 16 i més ND
Índex per habitant >= 16 (prov=100) ND
Variació 2013-2017 ND
PIB 2017 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2016-2017 ND
IBI urbà 2018. Quota íntegra 691.379 €
Variació 2014-2018 7,81%
Quota íntegra / rebut 582 €
Habitatges iniciats 2018 13
Habitatges acabats 2018 3
Parc de vehicles 2019 1.856
Variació anual 0,60%
Turismes 1.124
Motocicletes 195
Camions 438
Tractors 27
Autobusos 72
Explot. Agràries 2009 21
Superfície agrària 305
Variació 1999-2009 -25,00%
Explot. Ramaderes 2009 14
Unitats ramaderes 298
Variació 1999-2009 -61,11%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro