Síntesi Municipal III
Pont de Molins
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2016-2020
Empreses (I Trim 2020) 27 100,00% -10,00% 8,00%
Agricultura 0 0,00% ND ND
Indústria 3 11,11% 0,00% 50,00%
Construcció 5 18,52% 25,00% 25,00%
Serveis 19 70,37% -17,39% 0,00%
Variació nombre d'empreses (I Trim 2016-2020)
De 0 a 10 treballadors -18,18%
De 11 a 50 treballadors 204,00%
De 51 a 250 treballadors -100,00%
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2018-2019 Places Variació 2018-2019
Establiments turístics (2019) ND ND ND ND
Hotels 3 0,00% 83 0,00%
Càmpings 0 ND 0 ND
Turisme rural 0 ND 0 ND
Habitatges turístics 5 25,00% 28 27,27%
Apartaments turístics ND ND ND ND
Renda 2017 (milions €) ND
Renda per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
Renda per habitant de 16 i més ND
Índex per habitant >= 16 (prov=100) ND
Variació 2013-2017 ND
PIB 2017 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2016-2017 ND
IBI urbà 2018. Quota íntegra 136.084 €
Variació 2014-2018 51,32%
Quota íntegra / rebut 306 €
Habitatges iniciats 2018 0
Habitatges acabats 2018 1
Parc de vehicles 2018 1.330
Variació anual 6,57%
Turismes 406
Motocicletes 83
Camions 153
Tractors 213
Autobusos 475
Explot. Agràries 2009 11
Superfície agrària 270
Variació 1999-2009 -31,25%
Explot. Ramaderes 2009 4
Unitats ramaderes 674
Variació 1999-2009 -63,64%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro