Síntesi Municipal III
Fornells de la Selva
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2014-2018
Empreses (III Trim 2018) 172 100,00% 1,18% 10,26%
Agricultura 1 0,58% 0,00% 0,00%
Indústria 21 12,21% 5,00% 5,00%
Construcció 25 14,53% 0,00% 31,58%
Serveis 125 72,67% 0,81% 7,76%
Variació nombre d'empreses (III Trim 2014-2018)
De 0 a 10 treballadors 11,47%
De 11 a 50 treballadors 40,98%
De 51 a 250 treballadors 20,45%
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2016-2017 Places Variació 2016-2017
Establiments turístics (2017) ND ND ND ND
Hotels 1 0,00% 35 0,00%
Càmpings 1 0,00% 135 0,00%
Turisme rural 2 -33,33% 28 -24,32%
Habitatges turístics 2 100,00% 11 83,33%
Apartaments turístics ND ND ND ND
Renda 2015 (milions €) ND
Renda per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
Renda per habitant de 16 i més ND
Índex per habitant >= 16 (prov=100) ND
Variació 2011-2015 ND
PIB 2015 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2014-2015 ND
IBI urbà 2016. Quota íntegra 858.837 €
Variació 2012-2016 0,24%
Quota íntegra / rebut 485 €
Habitatges iniciats 2017 7
Habitatges acabats 2017 13
Parc de vehicles 2016 3.744
Variació anual 6,36%
Turismes 2.313
Motocicletes 386
Camions 939
Tractors 13
Autobusos 93
Explot. Agràries 2009 21
Superfície agrària 677
Variació 1999-2009 -16,00%
Explot. Ramaderes 2009 5
Unitats ramaderes 735
Variació 1999-2009 -68,75%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro