Síntesi Municipal III
Fornells de la Selva
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2014-2018
Empreses (IV Trim 2018) 178 100,00% 5,95% 8,54%
Agricultura 1 0,56% 0,00% 0,00%
Indústria 21 11,80% 0,00% -4,55%
Construcció 27 15,17% 3,85% 35,00%
Serveis 129 72,47% 7,50% 6,61%
Variació nombre d'empreses (IV Trim 2014-2018)
De 0 a 10 treballadors 10,79%
De 11 a 50 treballadors 45,85%
De 51 a 250 treballadors 19,42%
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2016-2017 Places Variació 2016-2017
Establiments turístics (2017) ND ND ND ND
Hotels 1 0,00% 35 0,00%
Càmpings 1 0,00% 135 0,00%
Turisme rural 2 -33,33% 28 -24,32%
Habitatges turístics 2 100,00% 11 83,33%
Apartaments turístics ND ND ND ND
Renda 2015 (milions €) ND
Renda per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
Renda per habitant de 16 i més ND
Índex per habitant >= 16 (prov=100) ND
Variació 2011-2015 ND
PIB 2016 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2015-2016 ND
IBI urbà 2017. Quota íntegra 897.288 €
Variació 2013-2017 2,81%
Quota íntegra / rebut ND €
Habitatges iniciats 2017 7
Habitatges acabats 2017 13
Parc de vehicles 2017 3.820
Variació anual 2,03%
Turismes 2.411
Motocicletes 373
Camions 929
Tractors 13
Autobusos 94
Explot. Agràries 2009 21
Superfície agrària 677
Variació 1999-2009 -16,00%
Explot. Ramaderes 2009 5
Unitats ramaderes 735
Variació 1999-2009 -68,75%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro