Síntesi Municipal III
Fornells de la Selva
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2015-2019
Empreses (II Trim 2019) 187 100,00% 6,25% 16,88%
Agricultura 1 0,53% 0,00% 0,00%
Indústria 21 11,23% 5,00% 16,67%
Construcció 29 15,51% 3,57% 61,11%
Serveis 136 72,73% 7,09% 10,57%
Variació nombre d'empreses (II Trim 2015-2019)
De 0 a 10 treballadors 11,00%
De 11 a 50 treballadors 42,25%
De 51 a 250 treballadors 31,49%
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2017-2018 Places Variació 2017-2018
Establiments turístics (2018) ND ND ND ND
Hotels 1 0,00% 35 0,00%
Càmpings 1 0,00% 135 0,00%
Turisme rural 2 0,00% 28 0,00%
Habitatges turístics 5 150,00% 28 154,55%
Apartaments turístics ND ND ND ND
Renda 2016 (milions €) ND
Renda per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
Renda per habitant de 16 i més ND
Índex per habitant >= 16 (prov=100) ND
Variació 2012-2016 ND
PIB 2016 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2015-2016 ND
IBI urbà 2018. Quota íntegra 978.473 €
Variació 2014-2018 10,34%
Quota íntegra / rebut 545 €
Habitatges iniciats 2018 10
Habitatges acabats 2018 9
Parc de vehicles 2018 3.911
Variació anual 2,38%
Turismes 2.440
Motocicletes 385
Camions 968
Tractors 12
Autobusos 106
Explot. Agràries 2009 21
Superfície agrària 677
Variació 1999-2009 -16,00%
Explot. Ramaderes 2009 5
Unitats ramaderes 735
Variació 1999-2009 -68,75%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro