Síntesi Municipal III
Escala, l'
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2016-2020
Empreses (III Trim 2020) 390 100,00% -9,72% -3,94%
Agricultura 2 0,51% 0,00% 100,00%
Indústria 21 5,38% -12,50% 0,00%
Construcció 52 13,33% 4,00% 13,04%
Serveis 315 80,77% -11,52% -6,80%
Variació nombre d'empreses (III Trim 2016-2020)
De 0 a 10 treballadors 6,22%
De 11 a 50 treballadors -4,51%
De 51 a 250 treballadors 63,10%
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2018-2019 Places Variació 2018-2019
Establiments turístics (2019) 2.910 8,99% 22.960 6,15%
Hotels 20 0,00% 828 0,98%
Càmpings 5 0,00% 5.961 0,00%
Turisme rural 0 -100,00% 0 -100,00%
Habitatges turístics 2.882 9,21% 15.851 9,20%
Apartaments turístics 3 0,00% 320 0,00%
Renda 2017 (milions €) 160,36
Renda per habitant 15.409 €
Índex per habitant (província=100) 107,39
Renda per habitant de 16 i més 18.010 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 103,34
Variació 2013-2017 29,78%
PIB 2017 (milions €) 200,00
PIB per habitant 19.218 €
Índex per habitant (província=100) 80,21
PIB per habitant de 16 i més 22.462 €
Variació 2016-2017 6,95%
IBI urbà 2019. Quota íntegra 7.435.508 €
Variació 2015-2019 -5,88%
Quota íntegra / rebut 359 €
Habitatges iniciats 2019 34
Habitatges acabats 2019 16
Parc de vehicles 2019 8.518
Variació anual 1,66%
Turismes 5.533
Motocicletes 1.520
Camions 1.311
Tractors 4
Autobusos 150
Explot. Agràries 2009 16
Superfície agrària 606
Variació 1999-2009 14,29%
Explot. Ramaderes 2009 3
Unitats ramaderes 4.054
Variació 1999-2009 -50,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro