Síntesi Municipal III
Cassà de la Selva
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2016-2020
Empreses (II Trim 2020) 306 100,00% -6,71% -6,13%
Agricultura 13 4,25% 0,00% -7,14%
Indústria 52 16,99% -8,77% -16,13%
Construcció 54 17,65% -10,00% 0,00%
Serveis 187 61,11% -5,56% -4,59%
Variació nombre d'empreses (II Trim 2016-2020)
De 0 a 10 treballadors 0,38%
De 11 a 50 treballadors 2,34%
De 51 a 250 treballadors 70,26%
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2018-2019 Places Variació 2018-2019
Establiments turístics (2019) ND ND ND ND
Hotels 4 0,00% 50 0,00%
Càmpings 0 ND 0 ND
Turisme rural 4 0,00% 31 0,00%
Habitatges turístics 9 28,57% 50 28,21%
Apartaments turístics ND ND ND ND
Renda 2017 (milions €) 161,18
Renda per habitant 15.754 €
Índex per habitant (província=100) 109,79
Renda per habitant de 16 i més 19.328 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 110,91
Variació 2013-2017 4,24%
PIB 2017 (milions €) 235,00
PIB per habitant 22.969 €
Índex per habitant (província=100) 95,87
PIB per habitant de 16 i més 28.181 €
Variació 2016-2017 4,91%
IBI urbà 2018. Quota íntegra 3.656.309 €
Variació 2014-2018 37,28%
Quota íntegra / rebut 529 €
Habitatges iniciats 2018 11
Habitatges acabats 2018 3
Parc de vehicles 2019 8.333
Variació anual 2,12%
Turismes 5.649
Motocicletes 756
Camions 1.522
Tractors 44
Autobusos 362
Explot. Agràries 2009 81
Superfície agrària 2.107
Variació 1999-2009 -13,83%
Explot. Ramaderes 2009 35
Unitats ramaderes 5.915
Variació 1999-2009 -69,83%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro