Síntesi Municipal III
Camprodon
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2013-2017
Empreses (I Trim 2017) 102 100,00% -5,56% -6,42%
Agricultura 0 0,00% ND ND
Indústria 10 9,80% -9,09% -28,57%
Construcció 14 13,73% -6,67% 7,69%
Serveis 78 76,47% -4,88% -4,88%
Variació nombre d'empreses (I Trim 2013-2017)
De 0 a 10 treballadors 1,35%
De 11 a 50 treballadors 5,06%
De 51 a 250 treballadors ND
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2011-2015 Places Variació 2011-2015
Establiments turístics (2015) 21 -8,70% 1.633 -0,24%
Hotels 9 -25,00% 300 -13,79%
Càmpings 2 0,00% 1.230 3,02%
Turisme rural 10 11,11% 103 8,42%
Renda 2013 (milions €) ND
Renda per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
Renda per habitant de 16 i més ND
Índex per habitant >= 16 (prov=100) ND
Variació 2009-2013 ND
PIB 2014 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2013-2014 ND
IBI urbà 2015. Quota íntegra 1.354.289 €
Variació 2011-2015 140,56%
Quota íntegra / rebut 331 €
Habitatges iniciats 2016 5
Habitatges acabats 2016 2
Parc de vehicles 2015 2.029
Variació anual 0,40%
Turismes 1.141
Motocicletes 280
Camions 535
Tractors 2
Autobusos 71
Explot. Agràries 2009 56
Superfície agrària 5.639
Variació 1999-2009 -1,75%
Explot. Ramaderes 2009 49
Unitats ramaderes 2.921
Variació 1999-2009 -56,25%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro