Síntesi Municipal III
Camprodon
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2013-2017
Empreses (II Trim 2017) 106 100,00% -3,64% -4,50%
Agricultura 0 0,00% ND ND
Indústria 10 9,43% -9,09% -23,08%
Construcció 14 13,21% -6,67% -6,67%
Serveis 82 77,36% -2,38% -1,20%
Variació nombre d'empreses (II Trim 2013-2017)
De 0 a 10 treballadors 3,90%
De 11 a 50 treballadors -22,36%
De 51 a 250 treballadors ND
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2012-2016 Places Variació 2012-2016
Establiments turístics (2016) 23 0,00% 1.675 2,32%
Hotels 10 -16,67% 335 -3,74%
Càmpings 2 0,00% 1.230 3,02%
Turisme rural 11 22,22% 110 15,79%
Renda 2014 (milions €) ND
Renda per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
Renda per habitant de 16 i més ND
Índex per habitant >= 16 (prov=100) ND
Variació 2010-2014 ND
PIB 2014 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2013-2014 ND
IBI urbà 2016. Quota íntegra 1.686.718 €
Variació 2012-2016 59,25%
Quota íntegra / rebut 412 €
Habitatges iniciats 2016 5
Habitatges acabats 2016 2
Parc de vehicles 2015 2.029
Variació anual 0,40%
Turismes 1.141
Motocicletes 280
Camions 535
Tractors 2
Autobusos 71
Explot. Agràries 2009 56
Superfície agrària 5.639
Variació 1999-2009 -1,75%
Explot. Ramaderes 2009 49
Unitats ramaderes 2.921
Variació 1999-2009 -56,25%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro