Síntesi Municipal III
Camprodon
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2014-2018
Empreses (III Trim 2018) 102 100,00% -4,67% -4,67%
Agricultura 0 0,00% ND ND
Indústria 10 9,80% 0,00% -16,67%
Construcció 13 12,75% -7,14% -18,75%
Serveis 79 77,45% -4,82% 0,00%
Variació nombre d'empreses (III Trim 2014-2018)
De 0 a 10 treballadors 10,63%
De 11 a 50 treballadors -16,76%
De 51 a 250 treballadors ND
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2016-2017 Places Variació 2016-2017
Establiments turístics (2017) 72 5,88% 1.964 1,08%
Hotels 10 0,00% 335 0,00%
Càmpings 2 0,00% 1.230 0,00%
Turisme rural 12 9,09% 114 3,64%
Habitatges turístics 47 6,82% 259 7,02%
Apartaments turístics 1 0,00% 26 0,00%
Renda 2015 (milions €) ND
Renda per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
Renda per habitant de 16 i més ND
Índex per habitant >= 16 (prov=100) ND
Variació 2011-2015 ND
PIB 2015 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2014-2015 ND
IBI urbà 2016. Quota íntegra 1.686.718 €
Variació 2012-2016 59,25%
Quota íntegra / rebut 412 €
Habitatges iniciats 2017 2
Habitatges acabats 2017 2
Parc de vehicles 2016 2.010
Variació anual -0,94%
Turismes 1.150
Motocicletes 281
Camions 506
Tractors 2
Autobusos 71
Explot. Agràries 2009 56
Superfície agrària 5.639
Variació 1999-2009 -1,75%
Explot. Ramaderes 2009 49
Unitats ramaderes 2.921
Variació 1999-2009 -56,25%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro