Síntesi Municipal II
Ullastret
Programa
XIFRA

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (2nT 2019) 45
Variació anual 40,62%
Variació 2015-2019 60,71%
Agricultura 0
Indústria 8
Construcció 10
Serveis 27
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 0
Llocs de treball: Autònoms (2nT 2019) 47
Variació anual 9,30%
Variació 2015-2019 0,00%
Agricultura 6
Indústria 5
Construcció 6
Serveis 30
Atur registrat (Juliol 2019) 6
Variació anual 50,00%
Variació 2015-2019 -50,00%
Homes 1
Dones 5
De 16 a 24 anys 0
De 25 a 34 anys 1
De 35 a 44 anys 3
>44 anys 2
Agricultura 0
Indústria 1
Construcció 0
Serveis 5
Sense ocupació anterior 0
Baix nivell formatiu 1
Alt nivell formatiu 3
Atur registrat estrangers 2
Variació anual 0,00%
Taxa d'atur registrat (Juliol 2019) 4,96%
Homes 1,56%
Dones 8,77%
De 16 a 24 anys 0,00%
De 25 a 34 anys 4,35%
De 35 a 44 anys 8,11%
>44 anys 3,77%
Ocupats (1r Trim 2019) 127
Variació anual -0,78%
Variació quinquennal 0,00%
Homes 72
Dones 55
De 16 a 29 anys 15
De 30 a 44 anys 46
De 45 a 54 anys 46
> 55 anys 20
Estrangers ND
Beneficiaris prestacions (Maig 2019) 4
Variació anual 0,00%
Nivell contributiu 0
Nivell assistencial (Subsidi) 4
Renda activa 0
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 80,00%
Taxa de cobertura nivell contributiu 0,00%
Taxa de cobertura nivell assistencial 80,00%
Taxa de cobertura renda activa 0,00%

Font: XIFRA - Diputaci& de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE