Síntesi Municipal II
Ullastret
Programa
XIFRA

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (1rT 2019) 31
Variació anual 0,00%
Variació 2015-2019 -20,51%
Agricultura 0
Indústria 6
Construcció 8
Serveis 17
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 0
Llocs de treball: Autònoms (1rT 2019) 44
Variació anual 4,76%
Variació 2015-2019 -2,22%
Agricultura 6
Indústria 4
Construcció 6
Serveis 28
Atur registrat (Abril 2019) 4
Variació anual 33,33%
Variació 2015-2019 -69,23%
Homes 0
Dones 4
De 16 a 24 anys 0
De 25 a 34 anys 1
De 35 a 44 anys 2
>44 anys 1
Agricultura 0
Indústria 1
Construcció 0
Serveis 3
Sense ocupació anterior 0
Baix nivell formatiu 1
Alt nivell formatiu 0
Atur registrat estrangers 2
Variació anual 0,00%
Taxa d'atur registrat (Abril 2019) 3,36%
Homes 0,00%
Dones 7,14%
De 16 a 24 anys 0,00%
De 25 a 34 anys 4,35%
De 35 a 44 anys 5,56%
>44 anys 1,92%
Ocupats (4t Trim 2018) 128
Variació anual 4,07%
Variació quinquennal 11,30%
Homes 68
Dones 60
De 16 a 29 anys 14
De 30 a 44 anys 48
De 45 a 54 anys 45
> 55 anys 21
Estrangers ND
Beneficiaris prestacions (Gener 2019) 4
Variació anual -50,00%
Nivell contributiu 4
Nivell assistencial (Subsidi) 0
Renda activa 0
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 80,00%
Taxa de cobertura nivell contributiu 80,00%
Taxa de cobertura nivell assistencial 0,00%
Taxa de cobertura renda activa 0,00%

Font: XIFRA - Diputaci& de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE