Síntesi Municipal II
Santa Pau
Programa
XIFRA

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (2nT 2020) 474
Variació anual -9,20%
Variació 2016-2020 8,72%
Agricultura 7
Indústria 177
Construcció 6
Serveis 284
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 5
Llocs de treball: Autònoms (2nT 2020) 197
Variació anual -2,96%
Variació 2016-2020 -1,99%
Agricultura 26
Indústria 23
Construcció 32
Serveis 116
Atur registrat (Setembre 2020) 65
Variació anual 47,73%
Variació 2016-2020 30,00%
Homes 30
Dones 35
De 16 a 24 anys 2
De 25 a 34 anys 8
De 35 a 44 anys 13
>44 anys 42
Agricultura 0
Indústria 12
Construcció 5
Serveis 45
Sense ocupació anterior 3
Baix nivell formatiu 13
Alt nivell formatiu 11
Atur registrat estrangers 5
Variació anual 150,00%
Taxa d'atur registrat (Setembre 2020) 8,40%
Homes 7,19%
Dones 9,80%
De 16 a 24 anys 3,70%
De 25 a 34 anys 5,71%
De 35 a 44 anys 5,96%
>44 anys 11,60%
Ocupats (2n Trim 2020) 716
Variació anual -2,05%
Variació quinquennal 1,85%
Homes 395
Dones 321
De 16 a 29 anys 99
De 30 a 44 anys 227
De 45 a 54 anys 212
> 55 anys 178
Estrangers 27
Beneficiaris prestacions (Agost 2020) 65
Variació anual 44,44%
Nivell contributiu 48
Nivell assistencial (Subsidi) 17
Renda activa 0
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 103,17%
Taxa de cobertura nivell contributiu 76,19%
Taxa de cobertura nivell assistencial 26,98%
Taxa de cobertura renda activa 0,00%

Font: XIFRA - Diputaci& de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE